Aktuálně

24. 4. 2017

Talentové zkoušky do přípravného studia hudebního oboru probíhají v měsíci květnu. Bližší info v kanceláři školy.

11. 4. 2017

Zveme vás na otevřené hodiny tanečního oboru v těchto termínech: 5. 6. a 8. 6. vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Máte-li zájem o taneční obor, přijďte se podívat! Více informací získáte od p. učitelky Evy Rohanové.

Archiv aktualit

Akce školy

Duben 2017
  • Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – Sladovna.
  • Koncert pěveckých sborů – Divadlo Fr. Šrámka.
  • Absolventský koncert – Trojice.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.
Květen 2017
  • Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – výstavní galerie školy.
  • ZUŠ OPEN – kulturní dům, Palackého sady, divadlo, Trojice, výstavní galerie ZUŠ.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.

Předchozí akce školy

Soutěže

10. 4. 2017 (Kulturní dům Strakonice)
Krajská postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů
3. 4. 2017 – 4. 4. 2017 (ZUŠ České Budějovice - Piaristické nám.)
Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na kytaru
30. 3. 2017 – 31. 3. 2017 (ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice)
Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na smyčcové nástroje

Výsledky starších soutěží


Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032

Budova školy
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01 Písek

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

ZUŠ vyučuje podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 a č. j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003, pro literárně-dramatický obor pod č. j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č. j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005 a od 1. 9. 2012 vyučuje také podle školního vzdělávacího programu.