Aktuálně

1. 5. 2018

Talentové zkoušky: Výtvarný obor – 28.5., Literárně-dramatický obor–13.6., Taneční obor – 12. a 13. 6. Více info 382 214 875 Radka Famfulová.

Archiv aktualit

Akce školy

Květen 2018
  • ZUŠ Open 2018 – Výchovný koncert pro mateřské školy v divadle Fr. Šrámka.
  • ZUŠ Open 2018 – Jarní koncert školy v divadle Fr. Šrámka.
  • ZUŠ Open 2018 – Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Akademie III. věku ve výstavní galerii školy.
  • Divadelní představení žáků tanečního oboru – Divadlo Fr. Šrámka.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.
Červen 2018
  • Koncert pěveckých sborů – Divadlo Fr. Šrámka.

Předchozí akce školy


Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032

Budova školy
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01 Písek

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

ZUŠ vyučuje podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 a č. j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003, pro literárně-dramatický obor pod č. j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č. j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005 a od 1. 9. 2012 vyučuje také podle školního vzdělávacího programu.