Aktuálně

1. 4. 2018

Talentové zkoušky do přípravné hudební výchovy probíhají v měsíci dubnu – více info 382 214 875 Radka Famfulová.

Archiv aktualit

Akce školy

Duben 2018
  • Absolventský koncert – Trojice.
  • Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ze třídy p. uč. Termannové – výstavní galerie školy.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.
Květen 2018
  • Výchovný koncert pro mateřské školy – divadlo Fr. Šrámka.
  • Jarní koncert školy – divadlo Fr. Šrámka.
  • Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Akademie III. věku – výstavní galerie školy.
  • Divadelní představení žáků tanečního oboru – Divadlo Fr. Šrámka.
  • Třídní besídky – koncertní sálek ZUŠ.

Předchozí akce školy


Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032

Budova školy
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01 Písek

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

ZUŠ vyučuje podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 a č. j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003, pro literárně-dramatický obor pod č. j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č. j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005 a od 1. 9. 2012 vyučuje také podle školního vzdělávacího programu.