Sbory

Mandelinky

Sborová přípravka určená pro děti předškolního věku, ve které se učí hravou formou „prvním pěveckým krůčkům“. Děti pravidelně vystupují na koncertech pro rodiče, seniory a na tradičním předvánočním charitativním koncertu.

Rozvrh

  • skupina A – úterý 16,00 – 16,45
  • skupina B – čtvrtek 16,50 – 17,35

Sbor vede Darina Havlínová

Mandelinky a Berušky

Berušky

Sborová přípravka určená pro děti z 1. a 2. třídy ZŠ, ve které pokračuje nácvik správného dýchání a tvoření tónu, děti se učí reagovat na hudbu i pohybem, častěji vystupují, zúčastňují se i sborových soutěží. Nejšikovnější z nich mají možnost se věnovat sólovému zpěvu.

Rozvrh

  • čtvrtek 16,00 – 16,45

Sbor vede Darina Havlínová

Zvonky

Zvonky

Sborová přípravka pro děti ze 3. – 5. třídy ZŠ. Děti se v ní začínají učit základům vícehlasého zpěvu, věnují se více rozvíjení svého hlasu. Mají pravidelně individuální hlasovou výchovu. Sbor pravidelně účinkuje na koncertech v Písku i dalších městech (Mirovice, Milevsko), na koncertech školy i na charitativním předvánočním koncertu, zúčastňuje se pěvecké soutěže a různých festivalů dětských pěveckých sborů.

Rozvrh

  • pondělí 14,45 – 16,15

Sbor vede Darina Havlínová

Cantates Scholari

Cantates Scholari

Hlavní koncertní sbor, který byl založen v září 1996. Ve sboru je v současné době téměř 40 děvčat a chlapců od 12 do 18 let. V repertoáru má sbor skladby duchovní i světské od gregoriánského chorálu až po soudobé skladby např. E. Hradeckého, P. Ebena, A. Dvořáka, M. Raichla, O. Bena Amotse a dalších skladatelů, úpravy lidových písní různých autorů, černošské spirituály. Děvčata a kluci často vystupují v Písku i jiných městech jihočeského kraje, zúčastňují se soutěží pěveckých sborů a různých festivalů. Za sebou mají několik zájezdů do ciziny a před sebou letos další cestu – do partnerského města Wetzlar – Německo. V příštím roce by sbor měl opět spolupracovat na větším projektu s Píseckým komorním orchestrem a dirigentem J. Vodňanským.

Rozvrh

  • středa 15,50 – 17,20

Sbor vede Pavlína Váchová