Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Pražský pěvec 2011 – IX. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže

4. 11. 2011 – 6. 11. 2011 (Národní divadlo Praha)

Soutěž vyhlašuje Dětská opera Praha pod záštitou vedení opery Národního divadla v Praze a MŠMT pro mládež ve věku 8 – 26 let.

paní učitelka Darina Vrbová, DiS.
Barbora Málková3. místo
Veronika Vandová3. místo
Denisa BrožákováČestné uznání a cena poroty za muzikální projev a interpretaci písně
Lucie BoháčováČestné uznání a cena poroty za muzikální projev a interpretaci písně

Zobrazit seznam soutěží