Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Čína 2012 – 43. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže

Bronzová medaile
Sylvie Tesková
Tereza Chroňáková
Zvláštní ocenění
Tomáš Novák, Matěj Dupal, Lukáš Maryška
Ellen Krivoňáková, Sofie Monhartová, Petra Cirklová
Michaela Vyternová, Eliška Malečková, Klára Čechová
Anežka Simotová, Hedvika Pewnerová, Barbora Svobodová
Klára Blažková, Eliška Šolcová, Michaela Kašová
Terezie Challuperová, Eva Petrášková, Denisa Kozáková

Zobrazit seznam soutěží