Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Okresní kolo soutěže ZUŠ – Hra na dechové nástroje

24. 2. 2015 (Písek)

pan učitel Jan Matoušek
zobcová flétna
Anna Ondřichová1. místo s postupem
Natálie Friedlová1. místo s postupem
Karel Eliášek1. místo s postupem
pan učitel Jan Matoušek
saxofon
Karel Eliášek1. místo s postupem
paní učitelka Eva Kordíková
příčná flétna
Jiří Holub1. místo s postupem
Nela Valová2. místo
paní učitelka Petra Holubová
příčná flétna
Eliška Frčková1. místo s postupem
Daniela Frolíková1. místo
Rozálie Zborníková2. místo
Anna Homolová2. místo
Anna Láchová2. místo
Anežka Pospíchalová3. místo
pan učitel Radek Žitný
klarinet
Terezie Štědronská2. místo
pan učitel Oldřich Kubáček
trubka
Jakub Kocour3. místo

Zobrazit seznam soutěží