Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na dechové dřevěné nástroje

25. 3. 2015 (ZUŠ Dačice)

pan učitel Jan Matoušek
Karel Eliášek - saxofon1. místo s postupem
Anna Ondřichová - zobcová flétna2. místo
Natálie Friedlová - zobcová flétna2. místo
Karel Eliášek - zobcová flétna2. místo
paní učitelka Petra Holubová
Eliška Frčková - příčná flétna1. místo
Daniela Frolíková - příčná flétna3. místo
paní učitelka Eva Kordíková
Jiří Holub - příčná flétna2. místo

Zobrazit seznam soutěží