Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných

22. 3. 2016 (ZUŠ České Budějovice - Piaristické nám.)

paní učitelka Lucie Lebrová
Trio (kat. II. d) - Nela Valová, Rozálie Zborníková, Vojtěch Holub2. místo
paní učitelka Petra Holubová
Dvě flétny s klavírem (kat. IV. d) - Daniela Frolíková, Jiří Holub, Magdalena Titlbachová2. místo

Zobrazit seznam soutěží