Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na smyčcové nástroje

30. 3. 2017 – 31. 3. 2017 (ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice)

pan učitel Jaroslav Krištůfek
housle
Alžběta Navrátilová1. místo
Petr Bečvář2. místo
Anežka Kantorová3. místo
paní učitelka Milada Klátilová
viola
Róza Políčková3. místo
pan učitel Jiří Votýpka
housle
Filip Novákčestné uznání

Zobrazit seznam soutěží