Soutěže

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – Hra na kytaru

19. 5. 2017 – 21. 5. 2017 (ZUŠ T. Brzkové, Plzeň)

pan učitel Dalibor Kovář
Kytarové trio - Radim, Vojtěch a Gabriel Ptákovi2. místo
pan učitel Josef Odradovec
Vojtěch Holubčestné uznání

Zobrazit seznam soutěží