Přípravné studium hudebního oboru

Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo od 1. 9. 2019 hudební obor Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon (budeme vás kontaktovat):

Soutěže

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – Hra na kytaru

19. 5. 2017 – 21. 5. 2017 (ZUŠ T. Brzkové, Plzeň)

pan učitel Dalibor Kovář
Kytarové trio - Radim, Vojtěch a Gabriel Ptákovi2. místo
pan učitel Josef Odradovec
Vojtěch Holubčestné uznání

Zobrazit seznam soutěží