Výtvarný obor

Charakteristika oboru

Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Studium ve výtvarném oboru nabízí výtvarné činnosti, jejichž prostřednictvím se žák učí pracovat s výtvarnými prostředky, seznamuje se s konkrétními výtvarnými technikami, dostává informace z oblastí dějin umění a současného výtvarného dění v předmětu nazvaném „Výtvarná tvorba“ (1. stupeň) a na 2. stupni tento předmět nese název „Výtvarná tvorba pro pokročilé“. Prostřednictvím výtvarné práce v rámci skupiny žáků rozvíjíme a vychováváme jedince s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury výtvarného díla a vytváříme u žáka vztah k výtvarné kultuře a schopnost vlastního výtvarného projevu. Žáka též připravujeme na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření. Průprava k vlastnímu studiu je realizována v přípravném studiu (PS 1 či PS 2), kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáka pro studium.

Rozvíjí výtvarné dispozice žáků v těchto předmětech:

  • KRESBA
  • MALBA
  • GRAFIKA
  • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
  • KERAMIKA

pod odborným dohledem:

  • MARCELY BLÁHOVÉ
  • Mgr. LUCIE BOHÁČOVÉ
  • Mgr. LENKY TERMANNOVÉ
  • MgA. MICHALA JAKEŠE