Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

 • dvouleté studium

V prvním roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
 • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie
 • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
 • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Mgr. Lucie Boháčová

Vzdělání

 • 1995 – 2000   Pedagogická fakulta JU, České Budějovice, obor Učitelství pro umělecké školy (ateliér ak. malíře R. Kubičky), ukončeno magisterskou zkouškou (červený diplom včetně ceny rektora)
 • 1993 – 1995   Soukromá střední umělecko-průmyslová škola, Písek, obor Výtvarné zpracování textilií
 • 1990 – 1992   Praha, studium Aranžérství a propagace
 • 1989 – 1991   Studium malby a kresby u ak. malíře F. R. Dragouna

Praxe

 • 2007 – 2008   Vyšší soukromá umělecko-průmyslová škola, Písek, učitel figurální kresby a malby, výtvarně-technické dokumentace; Základní škola Svobodná, Písek, učitel keramiky; Projekty pro výtvarný ateliér občanského sdružení KlubKO, České Budějovice a Jihlava
 • 2001 – 2006   Soukromá střední umělecko-průmyslová škola, Písek, vedoucí sochařského ateliéru, učitel výtvarné přípravy
 • 2006   Národní památkový ústav, České Budějovice, spolupráce na didaktických programech, ilustrátor
 • 1998 – 2000   Základní umělecká škola, Písek, učitel výtvarné výchovy
 • 1998 – 2003   Restaurování děl z oboru výtvarných umění

Výstavy

 • 1995   Společná výstava SSUPŠ výstavní síň divadla, Písek
 • 1996   Společná výtvarná instalace Divadlo pod čarou, Písek; Absolventská výstava, výstavní síň Portyč
 • 2000   Výstava obrazů DK Metropol, České Budějovice
 • 2001   Společná výstava, Anglie, USA
 • 2004   Výstava 5 z jihu, Jihlava

Práce dětí pod vedením Mgr. Lucie Boháčové

Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí Práce dětí

Vlastní práce Mgr. Lucie Boháčové

Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová Lucie Boháčová