Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

 • dvouleté studium

V prvním roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
 • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie
 • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
 • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Dramatika (herectví)

Dramatika (herectví) Dramatika (herectví)

Přednes

 • technika mluveného projevu
 • teorie poezie
 • pochopení a porozumění poezie
 • vlastní interpretace textu
 • autorské psaní

Dramatická průprava

 • improvizace
 • dramatické hry pro objevení sólového projevu
 • rozvíjení fantazie, citlivosti

Práce v souboru

 • komunikační dramatické hry
 • cvičení na spolupráci
 • umění naslouchat
 • nastudování konkrétní divadelní hry
 • práce s loutkou, rekvizitou