Přípravné studium hudebního oboru

Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo od 1. 9. 2019 hudební obor Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon (budeme vás kontaktovat):

Dramatika (herectví)

Dramatika (herectví) Dramatika (herectví)

Přednes

 • technika mluveného projevu
 • teorie poezie
 • pochopení a porozumění poezie
 • vlastní interpretace textu
 • autorské psaní

Dramatická průprava

 • improvizace
 • dramatické hry pro objevení sólového projevu
 • rozvíjení fantazie, citlivosti

Práce v souboru

 • komunikační dramatické hry
 • cvičení na spolupráci
 • umění naslouchat
 • nastudování konkrétní divadelní hry
 • práce s loutkou, rekvizitou