Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Fotogalerie

Leden 2020 – Projekt: znamení zvěrokruhu. Práce žáků výtvarného oboru pod vedením p. uč. Lucie Boháčové.

Červenec 2019 – písečtí hudebníci v Rakousku

Na začátku července navštívili tři mladí muzikanti z Písku (Anna Láchová, Anna Homolová a Jiří Holub) hudební festival Mid EUROPA v rakouském Schladmingu v malebném městě v údolí Alp. 45. výročí spolupráce partnerských měst Wetzlar a Schladming motivovalo k vytvoření mezinárodního hudebního tělesa City Winds. Naše partnerské město Wetzlar nám nabídlo spolupráci v tomto projektu. Více než 60 muzikantů celý týden nacvičovalo pestrý koncertní repertoár s profesionálním dirigentem Dominikem M. Kochem. Týdenní práce vyvrcholila na koncertě Mid EUROPA festivalu v kongresovém sále. Jako host zde vystoupil Steven Bryant (Severní Carolina, USA), který zde uvedl jednu ze svých skladeb a sám ji i dirigoval. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo dát příležitost schopným muzikantům ke vzájemné spolupráci v mezinárodním orchestru. Zkušenost hrát společně pro radost s lidmi různých národností je nezapomenutelný zážitek. Naše účast byla finančně podpořena z dotačního programu města Písek a též Základní uměleckou školou Otakara Ševčíka v Písku. Žáci hrdě reprezentovali naši Českou Republiku a byli platným článkem a silnou oporou celého orchestru.

Koncert pěveckých sborů – Divadlo Fr. Šrámka.

ZUŠ OPEN 2018 – slavnostní koncert školy

ZUŠ OPEN 2018 – vernisáž studentů výtvarného oboru Akademie III. věku