Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Pohyb

Pohyb

Tanec

Výuka probíhá prostřednictvím rytmických, tanečně-pohybových her a rozcviček až k dané choreografii. Děti se naučí správné držení těla a základní taneční kroky. Cvičí také cit pro hudbu a její dynamiku, atmosféru a rytmus.

Pantomima

Základy imaginární pantomimy: technika chůze na místě, stěna, židle, stůl, dveře, schody, tah lana apod. (česká škola B. Polívky a B. Hybnera)

Základy abstraktního mimu: vyjádření tělem, pohybem abstraktního pojmu – barvy, živly, nálady… (česká škola C. Turby)

Nonverbální divadlo

Základy pohybového divadla jeho zákonitosti v komunikaci. Citlivost na své tělo a jeho pohybové vyjadřovací prostředky (např. cvičení pohybových komunikačních etud rukama, obličejem apod.)

  • základy psychologie mimiky a gestiky a nonverbální komunikace
  • základy gymnastiky, přízemní akrobacie
  • pohybové a taneční divadlo masek – zvládnutí role tělem a hraní v masce (neutrální, expresivní, klaun…)