Pohyb

Pohyb

Tanec

Výuka probíhá prostřednictvím rytmických, tanečně-pohybových her a rozcviček až k dané choreografii. Děti se naučí správné držení těla a základní taneční kroky. Cvičí také cit pro hudbu a její dynamiku, atmosféru a rytmus.

Pantomima

Základy imaginární pantomimy: technika chůze na místě, stěna, židle, stůl, dveře, schody, tah lana apod. (česká škola B. Polívky a B. Hybnera)

Základy abstraktního mimu: vyjádření tělem, pohybem abstraktního pojmu – barvy, živly, nálady… (česká škola C. Turby)

Nonverbální divadlo

Základy pohybového divadla jeho zákonitosti v komunikaci. Citlivost na své tělo a jeho pohybové vyjadřovací prostředky (např. cvičení pohybových komunikačních etud rukama, obličejem apod.)

  • základy psychologie mimiky a gestiky a nonverbální komunikace
  • základy gymnastiky, přízemní akrobacie
  • pohybové a taneční divadlo masek – zvládnutí role tělem a hraní v masce (neutrální, expresivní, klaun…)