Profil pedagoga

MgA. Markéta Lovett

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích se zaměřením na dramatickou výchovu a poté Katedru výchovné dramatiky DAMU v Praze – obor dramatická výchova.

Zajímá se o dramaterapii a integraci lidí s mentálním postižením v divadelní tvorbě.