Profil pedagoga

MgA. Lenka Ebelová

Lenka Ebelová je absolventkou hudební konzervatoře obor klavír v Českých Budějovicích. Již na konzervatoři se věnovala komorní hře, kterou koncertně provozuje dodnes. Po absolutoriu navázala studiem divadelního umění, jemuž se věnovala od dětství na ZUŠ. Absolvovala magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze a také bakalářské studium oboru Nonverbální divadlo a komedie na HAMU v Praze. Aktivně se věnuje autorskému divadlu v divadelním souboru PNUtí, které je také zapsaným spolkem organizujícím kulturní akce na vodňansku (www.pnuti.com).