Přípravné studium hudebního oboru

Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo od 1. 9. 2019 hudební obor Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon (budeme vás kontaktovat):

Profil pedagoga

MgA. Markéta Lovett

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích se zaměřením na dramatickou výchovu a poté Katedru výchovné dramatiky DAMU v Praze – obor dramatická výchova.

Zajímá se o dramaterapii a integraci lidí s mentálním postižením v divadelní tvorbě.