Půjčovné hudebních nástrojů

Výše úplaty za pronájem hudebního nástroje

Pořizovací cena nástroje 1. rok/měsíčně 2. rok/měsíčně Další roky měsíčně
do 10.000,– Kč včetně 50,– Kč 50,– Kč 50,– Kč
do 20.000,– Kč včetně 100,– Kč 100,– Kč 100,– Kč
do 40.000,– Kč včetně 150,– Kč 200,– Kč minimálně 200,– Kč do 330,– Kč
do 50.000,– Kč včetně 200,– Kč 250,– Kč od 330,– Kč do 420,– Kč
nad 50.000,– Kč 300,– Kč 350,– Kč od 420,– Kč

Všeobecné podmínky

  • Cena pronájmu vychází z pořizovací ceny předmětu.
  • Na pronájem nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou.
  • Podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele společně se smlouvou o pronájmu.
  • Úplata za vzdělávání musí být uhrazena podle podmínek uvedených ve smlouvě.