Hlavní menu (přeskočit)


Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání

Obor Pololetí 1 měsíc
Hudební obor základní studium 2.150,– Kč 430,– Kč
Hudební obor přípravné studium 1.600,– Kč 320,– Kč
Sborový zpěv 1.600,– Kč 320,– Kč
Výtvarný obor základní studium 2.100,– Kč 420,– Kč
Výtvarný obor přípravné studium 1.900,– Kč 380,– Kč
Taneční obor základní studium 2.100,– Kč 420,– Kč
Taneční obor přípravné studium 1.600,– Kč 320,– Kč
Literárně dramatický obor základní studium 1.750,– Kč 350,– Kč
Literárně dramatický obor přípravné studium 1.500,– Kč 300,– Kč

Všeobecné podmínky

  • Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, převodem na účet školy 7563480257/0100.
  • Pozornost věnujte správnému zadání variabilního symbolu, který se mění každé pololetí (bez VS není možné platbu identifikovat).
  • Podklady k úhradě jsou zasílány elektronicky, případně si je vyžádejte u svého učitele nebo v kanceláři školy.
  • Úplata za vzdělávání musí být uhrazena za I. pololetí školního roku nejpozději do 15. září a za II. pololetí nejpozději do 15. února.
  • Prodej čipu – pro přístup do budovy školy je žákům prodáván čip v hodnotě 100,- Kč.
  • Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
  • Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.
  • Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.
  • V případě nepřítomnosti pedagoga ve škole se z organizačních a časových důvodů výuka nenahrazuje.
  • Studium lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě písemné odhlášky.


Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7