Hlavní menu (přeskočit)


Taneční obor

Motto: Tanec je skrytý jazyk duše. (Martha Graham)

Charakteristika oboru

Tanec je umění, jehož hlavním jazykem je neverbální vyjadřování. Výuka v tanečním oboru rozvíjí taneční nadání jedince a prostřednictvím tance prohlubuje v dítěti kreativitu, smysl pro krásu a harmonii. Žáci se kromě základních tanečních a choreografických prvků učí intenzivně vnímat hudbu a to díky korepetici. Taneční obor poskytuje základy odborného vzdělání, které žák může uplatnit jako tanečník v neprofesionálních činnostech, ale i jako přípravu pro studium vedoucí k profesionální dráze.

Taneční obor nabízí zájemcům vzdělávání:

  • současný tanec
  • klasický tanec
  • lidový tanec
  • taneční praxe

Taneční obor je organizován do dvou stupňového studia. Prvnímu stupni předchází taneční přípravka pro děti od 5 – 7 let. Kde je hlavním úkolem kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení za doprovodu hudby a s použítím básní a říkadel.

I. stupeň je organizovaný od 7 let věku a trvá po dobu 7 let. Je zaměřen na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla. Dále je zde kladen důraz na prostorové vnímání a hudební cítění ve vyjádření hudby pohybem.

II. stupeň je čtyřletý a je určen absolventům I. stupně nebo novým uchazečům od 14 let věku, kteří prokáží potřebné znalosti a dovednosti. Zde je výuka zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí tanečních technik a klade důraz na osobitý taneční projev.

Současný tanec

Vznikl v 19. století v Americe, odkud se rozvinul do celého světa. Je považován za reformu tance, která jej úplně promněnila. Jednou z mnoha reformátorek byla také Isadora Duncan, která odhodila baletní špičky a začala tančit bosa. Současný tanec se snaží v žácích prohlubovat hudební a prostorové cítění. Snaží se uvolnit osobitost a tvořivost každého tanečníka formou jeho vlastního individuálního pohybového slovníku. Hlavními pohybovými vzorci jsou: pohyb za těžišti těla, vlny, švihy a skoky.

Klasický tanec (balet)

Tato technika upevňuje správné držení těla a zároveň zdokonaluje koordinaci pohybu dolních a horních končetin, rovnováhu a smysl pro čistotu pohybu. Žáci se v hodinách naučí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

Lidový tanec

Vede žáky k citlivému a přesnému vyjádření tempa, dynamiky a rytmu. Rozvíjí smysl pro taneční formu a zároveň hudební cítění. Učí zvládnout základní kroky českých a moravských lidových tanců a jejich historický původ, jež jsou podstatnými rysy naší národní kultury.

Taneční praxe

Slouží k zdokonalování a prohlubování taneční techniky jedince díky taneční improvizaci. V rámci taneční praxe jsou žáci vedeni k prezentaci vlastních choreografií, které mohou být využity ve veřejných vystoupeních či soutěžích.Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7