Hlavní menu (přeskočit)


Hudební obor

Charakteristika oboru

Hudební obor má na naší škole dlouholetou tradici. Naše škola vychovala již řadu amatérských i profesionálních hudebníků. Hudební obor ZUŠ poskytuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání. Vzdělávací obsah v hudebním oboru je nastaven tak, aby žák po absolvování základního studia mohl dál provozovat hudební aktivity na dobré amatérské úrovni v rámci nejrůznějších hudebních uskupení, byl vnímavým posluchačem a uměl se orientovat v žánrové pestrosti, tak v kvalitě dané problematiky. Hudba by měla být pro absolventa ZUŠ dalším prostředkem vlastního vyjadřování a komunikace a kultivace vlastní osobnosti. Mimořádně nadaným žákům bude umožněna v rámci individuálního učebního plánu příprava k talentovým zkouškám na umělecké školy vyššího typu.Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7