Hlavní menu (přeskočit)


Literárně-dramatický obor

Charakteristika oboru

V literárně dramatickém oboru rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím dramatických činností. Největší důraz je kladen na tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti, dále schopnost empatie a spolupráce s partnery ve hře. Souběžně s tím se u dětí rozvíjejí i základní dramatické dovednosti, tedy zejména hra v roli a vše, co s ní souvisí – ať už se jedná o kultivaci pohybu, rytmického cítění, ovládání hlasu a řeči, schopnost charakterizace. Podstatou a základem výuky je především improvizace, z ní vycházíme, a k ní zároveň i směřujeme jako k cíli a ideálu v herecké práci. Improvizace jako klíčová metoda prostupuje všechny vyučované předměty i všechny zmíněné oblasti výuky.

V průběhu studia si děti postupně vyzkoušejí hru s maskou, loutkou i stínohru, pantomimu i činoherní styl, u starších dětí přibývá vedle hry v souboru i možnost individuální práce během přednesu a tvůrčího psaní. Každý školní rok dostávají děti příležitost vytvořit společně divadelní představení nebo alespoň kratší jevištní tvar, podílet se na jeho vzniku a postupným zpřesňováním improvizací jej pod vedením vyučujícího dovést až do fáze veřejné prezentace. Setkávají se při tom s divadlem v jeho nejrůznějších podobách, učí se kriticky přemýšlet o divadle a literatuře, vytvářet si k nim svůj osobitý vztah a vnímat jejich hodnotu v lidském životě a ve společnosti.Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7