Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Fotogalerie

Slavnostní předávání mezinárodních cen žákům výtvarného oboru – 4. 12. 2009

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka v Písku pořádá každoročně „Slavnostní předávání cen z mezinárodních výtvarných soutěží žákům ZUŠ“ za účasti významných osobností uměleckého i politického života. Letos se tento slavnostní akt konal v pátek 4. 12. 2009 v prostorách koncertní síně kostela Nejsvětější Trojice v Písku. Oceněno bylo více než 60 žáků výtvarného oboru. Žáci převzali významná ocenění z rukou velvyslankyně ČLR v ČR paní Huo Yuzhen, hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly a režiséra Zdeňka Trošky z mezinárodních soutěží pořádaných Čínou, Maďarskem, Polskem, Bulharskem, Ukrajinou, Japonskem a Českou republikou. To, že se jedná o opravdu významná ocenění, svědčí fakt, že žáci ZUŠ O. Ševčíka uspěli ve velké konkurenci dětí celého světa. Výše jmenované soutěže byly obeslány desetitisíci výtvarných prací dětí z desítek zemí světa a žáci ZUŠ Otakara Ševčíka získali nejvyšší ocenění.

Ohlédnutí za letními prázdninami – červenec 2009

Jako každým rokem i letos se zúčastnily dvě žákyně naší školy Mezinárodních houslových kurzů v Turnově. Barbora Hlaváčová i Karolína Novotná si zahrály pod vedením pana profesora Pavla Kyncla, ředitele Konzervatoře Brno – nejen sólově, ale i v duu. A ještě zbylo dostatek času na výlety.

Jarní koncert sólistů a souborů – Sv. Trojice – 20. 5. 2009

Jihočeské vítání léta v Písku aneb Cipískoviště – 15. 5. 2009

Na vodním pódiu na řece Otavě vystoupily sbory a folklorní soubor.

Absolventský koncert – koncertní síň kostela Nejsvětější Trojice – 28. 4. 2009

Slavnostní předávání absolventských listů absolventům 1. a 2. stupně ředitelkou školy Jindřiškou Kudrlovou a zástupcem ředitelky Oldřichem Kubáčkem.