Informace pro rodiče

Pěvecký sbor Zvonky

Vážení rodiče,

vaše děti byly velice úspěšné na krajské soutěžní přehlídce pěveckých sborů, která se konala dne 4. dubna ve Strakonicích. Nejen že si vyzpívaly zlaté pásmo, byly ale jako sbor vybrány na celostátní přehlídku, která se bude konat poslední květnový víkend v Uničově. Byla bych velice ráda, abyste je v jejich sborovém zpívání podpořili a aby se mohly všechny děti tohoto posledního kola zúčastnit. Mají teď obrovskou motivaci do další práce a myslím si, že zároveň pochopily, že všechno to, co po nich na zkouškách chci, má smysl.

Budeme odjíždět pravděpodobně v pátek 25. května kolem třinácté hodiny, návrat bude v neděli 27. května v odpoledních hodinách. Vše upřesním ve chvíli, kdy obdržím další informace od pořadatelů. Určitě budeme ubytovaní ve škole, to znamená karimatky a spacáky s sebou, o jídlo (snídaně, oběd, večeře) bude postaráno ve školní jídelně. Průběžně vás budu informovat a zároveň informace najdete i na stránkách školy.

Milada Klátilová