Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Ohlédnutí za letními prázdninami

Letní soustředění sborů – srpen 2012

Po roční přestávce jsme se koncem srpna opět vydali s našimi dětmi na šumavský týden plný zpívání, her a výletů. Stejně jako v minulých letech jsme jej trávili na Nových Hutích v penzionu Jiskra, i když tentokrát hlavně s mladšími dětmi.

Ti nejmladší, kteří se teprve po prázdninách chystali do nejstarší sborové přípravky, se během pobytu učili nový repertoár a různá cvičení, která ještě v Beruškách nedělaly. Ti starší nejdřív zopakovali to, co třeba během léta zapomněli. Pak nastal čas na nácvik nového repertoáru a my dospělí jsme byli velice příjemně překvapení tím, co všechno ti malí zvládli a s jakým elánem se pustili do práce   a nejen při zpívání. Naše usilovnost se nám vyplatila. Zvládli jsme připravit koncert, na který se přišli podívat nejen naši spolubydlící z penzionu ale i řada dalších hostů z celých Hutí, takže kostelík byl docela zaplněný.

Nemyslete si, že jsme jen pracovali. Každý den byl nějaký pěší výlet, zpočátku i koupání, spousta nejrůznějších her, z nichž některé si děti chystaly pro sebe navzájem – starší pro mladší, ale i obráceně. Poslední den patřil celodennímu „výšlapu“ a závěrečné Talentmánii.

Myslím, že i přes občasné protesty těch pohodlnějších, kteří se nechtěli moc hýbat (každé ráno byla rozcvička), různé malé nehody či třenice mezi dětmi se náš týden vydařil. Můžete se podívat i na nějaké fotografie a najít si na internetu záznam koncertu.

Milada Klátilová