Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Písecká ZUŠ vlastní modré housle

Písecká ZUŠ vlastní modré housle

Modré housle

Ve středu 23. května 2007 byly v Základní umělecké škole v Písku na večírku paní učitelky Jaroslavy Staňkové představeny modré housle. Unikátní modré housle byly v České republice zhotoveny prozatím pouze dvoje. První vlastní známý houslista Pavel Šporcl, druhé jsou nyní v majetku ZUŠ Písek.

Nástroj byl určen pro nejlepšího malého houslistu či houslistku, který hraje na půlové housle. Po poradě s přítomnými učiteli je získala Barunka Hlaváčová, žákyně 2. ročníku ZUŠ Písek. „Barunka zahrála na večírku bravurně sonatinu Niny Baklanovy a plně si je zaslouží. Je to perspektivní, talentovaná, velmi pilná a svědomitá houslistka,“ říká o své žačce učitelka Staňková.

Originální půlové housličky vznikly na zakázku ve firmě Akord Kvint v Lubech u Chebu. Akord Kvint totiž housle podobně bláznivých barev dělá už 10 let, žluté, zelené, vínové i fialové. Vyváží je do Kanady, pro Američany dokonce vyvinula bílé. Ovšem modré už nikdo nekoupí, protože Šporcl si je nechal patentovat. A to platí nejen v Česku, ale po celé Evropě.

Modré housle však lépe znít nebudou, podle p. učitelky Staňkové nemá bleděmodrý lak na zvuk vliv. „Záleží na tom, jak dobře jsou udělané, a tyhle hrají krásně. Barva je trošičku recese“. Nicméně modrá zafungovala i jako motivace: všechny děti, které nástroj v písecké škole viděly, se nadchly, začaly více cvičit, jen proto, aby získaly nějaké podobné. „Třeba koupíme ještě zelené“, naznačuje p. učitelka Staňková. S nimi by škola problém mít neměla.

Takže unikátními modrými houslemi se jako jediní v celé zemi můžou pochlubit pouze písecká „zuška“ a populární umělec a již nikdo další, právě kvůli zmíněnému patentu.