Přijímací řízení do ZUŠ

Základní umělecká škola vypisuje přijímací řízení do ZUŠ od 1. dubna.

Rodiče, zákonní zástupci a zájemci o studium na ZUŠ se mohou přihlásit do přijímacího řízení na tel. čísle 382 214 875, nebo přímo v kanceláři školy.

Kritéria pro přezkoušení v jednotlivých oborech: