Přípravné studium hudebního oboru

Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo od 1. 9. 2019 hudební obor Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon (budeme vás kontaktovat):

Přijímací řízení do ZUŠ

Základní umělecká škola vypisuje přijímací řízení do ZUŠ od 1. dubna.

Rodiče, zákonní zástupci a zájemci o studium na ZUŠ se mohou přihlásit do přijímacího řízení na tel. čísle 382 214 875, nebo přímo v kanceláři školy.

Kritéria pro přezkoušení v jednotlivých oborech: