Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na dechové nástroje

23. 3. 2018 (ZUŠ Dačice)

pan učitel Jan Matoušek
zobcová flétna
Natálie Friedlová1. místo s postupem
paní učitelka Lucie Lebrová
příčná flétna
Nela Valová2. místo
paní učitelka Petra Holubová
příčná flétna
Rozálie Zborníková2. místo
paní učitelka Kateřina Borovková
klarinet
Jiří Kotal2. místo
paní učitelka Lucie Lebrová
příčná flétna
Zuzana Staňková3. místo

Zobrazit seznam soutěží