Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Sólový a komorní zpěv

27. 3. 2018 – 28. 3. 2018 (ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice)

paní učitelka Darina Vrbová
Alžběta Holubová1. místo
Trio - Alžběta Horníková, Michaela Sloupová, Barbora Trávníčková2. místo
Mungunzul Enkhamgalan3. místo
Brian Fibír3. místo
Aneta Navrátilová3. místo
Duo - Emílie Josefína Parýzková, Veronika Vitěková3. místo

Zobrazit seznam soutěží