Soutěže

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – Hra na dechové nástroje

5. 5. 2018 (ZUŠ Praha 6)

pan učitel Jan Matoušek
zobcová flétna
Natálie Friedlová2. místo

Zobrazit seznam soutěží