Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Okresní kolo soutěže ZUŠ – Hra na dechové žesťové a bicí nástroje

16. 2. 2012 (Písek)

pan učitel Jan Novotný
bicí nástroje
Kudrna Jakub1. místo s postupem
Titlbach Jan1. místo s postupem
Ziegler Jan2. místo
pan učitel Oldřich Kubáček
bicí nástroje
Pták Gabriel1. místo
Charvát Štěpán2. místo
pan učitel Oldřich Kubáček
trubka
Marek Adam2. místo
Novák Václav2. místo
Kocour Jakub3. místo

Zobrazit seznam soutěží