Soutěže

Lidice 2012 – 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

Medaile Lidická růže
Jáchym Klimeš
Michaela Čechová
Čestné uznání za kolekci malby a kresby
Štěpán Hrdlička
Klára Hrdličková
Jáchym Klimeš
Tomáš Novotný
Eva Petrášková
Adéla Ratajová
Monika Vavříková

Zobrazit seznam soutěží