Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Mexiko 2011 – 14. ročník mezinárodní výtvarné soutěže dětské kresby

Zvláštní ocenění
Dita Mazalová, Martina Procházková
Jáchym Klimeš, Štěpán Feit
Barbora Žáková, Lucie Kučerová
Tereza Mužíková, Monika Vavříková
Tomáš Novák, Dominik Melski
Alžběta Oudesová, Tereza Dostálová
Klára Bočková, Michaela Sitterová
Nella Hlaváčová, Terezie Štědronská
Lucie Blažková, Kateřina Škvorová
Anežka Kantorová, Eliška Malečková
Šárka Lopatová, Hedvika Pewnerová

Zobrazit seznam soutěží