Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Okresní kolo soutěže ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů

12. 2. 2013 (Písek)

p. učitel Jan Matoušek
Kvartet zobcových fléten
Jana Honsová, Jana Nováková, Anežka Bártíková, Karel Eliášek1. místo s postupem
p. učitel Jan Matoušek
Riffeltrio
Antonín Trojan, Eliška Holečková, Kateřina Bartošová1. místo s postupem
p. učitel Jiří Klůc
Klarinetové trio
Vojtěch Cimbura, Jan Cimbura, Silvie Mlejnková1. místo s postupem
p. učitelka Mgr. Lucie Křížková
Duo příčných fléten a kytara
Anna Láchová, Jiří Holub, Jan Myslivec1. místo s postupem
p. učitel Radek Žitný
Klarinetové trio
Anežka Hermochová, Jan Hermoch, Miroslav Procházka3. místo

Zobrazit seznam soutěží