Soutěže

Krajská postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů

3. 4. 2013 (Strakonice)

p. učitelka Darina Vrbová
Dětský pěvecký sbor BERUŠKY1. místo - Zlaté pásmo
p. učitelka Milada Klátilová
Dětský pěvecký sbor ZVONKY2. místo - Stříbrné pásmo

Zobrazit seznam soutěží