Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

9. 4. 2013 (Strakonice)

p. učitelka Jaroslava Ledková
Komorní trio
Karolína Novotná, Barbora Hlaváčová, Pavel Mládek2. místo

Zobrazit seznam soutěží