Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Zlivská kytara 2013 – XVII. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry

3. 5. 2013 (ZUŠ Zliv)

pan učitel Pavel Steffal
Kytara sólo
Marek Šareš2. místo
pan učitel Dalibor Kovář
Kytara sólo
Vojtěch Pták3. místo
Radim Pták3. místo
pan učitel Josef Odradovec
Kytara sólo
Jan Myslivec3. místo
pan učitel Dalibor Kovář
Komorní hra
Vojtěch Pták + Radim Pták3. místo

Zobrazit seznam soutěží