Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Maďarsko 2012 – Mezinárodní výtvarná soutěž "Rainbow 2012"

Hlavní cena
Tereza Chroňáková
Zlatá medaile
Kryštof Kučera, Veronika Honsová, Šimon Glück
Klára Hrdličková, Šimon Šefránek, Linda Bulantová
Stříbrná medaile
Libor Šefránek, Pavlína Chroňáková
Bronzová medaile
Adam Polcar
Zvláštní ocenění
Lucie Gašparíková, Jan Šťastný

Zobrazit seznam soutěží