Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Okresní kolo soutěže ZUŠ – Hra na kytaru

26. 2. 2014 (Písek)

pan učitel Dalibor Kovář
Gabriel Pták1. místo s postupem
Kytarové duo: Radim Pták, Gabriel Pták1. místo s postupem
Vojtěch Pták1. místo
pan učitel Pavel Steffal
Marek Šareš1. místo s postupem
Tereza Rašková1. místo
Kryštof Moroz1. místo
Jaroslav Salát2. místo
pan učitel Josef Odradovec
Jan Myslivec1. místo s postupem
Vojtěch Holub2. místo

Zobrazit seznam soutěží