Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Zlivská kytara 2014 – XVIII. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry

2. 5. 2014 (ZUŠ Zliv)

pan učitel Pavel Steffal
kytara sólo
Tereza Rašková1. místo
Kryštof Moroz3. místo
pan učitel Pavel Steffal
zpěv za doprovodu kytary
Hana Maňáková2. místo
pan učitel Josef Odradovec
kytara sólo
Jan Myslivec2. místo
Vojtěch Holub3. místo
Martin Slaba3. místo
pan učitel Dalibor Kovář
kytara sólo
Gabriel Pták2. místo

Zobrazit seznam soutěží