Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Čína 2014 – 45 ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže

Zvláštní ocenění
Sára Vaněčková, Terezie Challupperová, Kristýna Kačírková, Antonie Fialová
Anna Kubešová, Ellen Friedlová, Denisa Oblouková, Valentýna Mrázová
Brian Fibír, Eliška Fořtová, Klára Hrdličková, Šimon Glück, Jan Šťastný
Ester Dolejšová, Tereza Melská, Anna Parýzková, Anežka Pospíchalová, Petra Šimková

Zobrazit seznam soutěží