Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Sólový a komorní zpěv

11. 3. 2015 – 12. 3. 2015 (Tábor)

paní učitelka Darina Vrbová
Aneta Navrátilová2. místo
Václav Hála2. místo
Dita Mazalová2. místo
Pavel Mládek2. místo
Monika Valová2. místo
Dita Mazalová, Judita Voborská, Barbora Trávníčková2. místo
Veronika Vandová3. místo
Brian Fibír3. místo
Natálie Hušek3. místo
Lucie Boháčová3. místo
Eliška Rubešováčestné uznání

Zobrazit seznam soutěží