Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Krajské kolo soutěže ZUŠ – Hra na smyčcové nástroje

7. 4. 2011 (Písek)

Krajské kolo soutěže ZUŠ bylo realizováno s finanční účastí Jihočeského kraje.

p. uč. František Staněk
viola
Michal Jirman1. místo
p. uč. Jaroslava Ledková
koncertantní obsazení
Anna Nebesová, Barbora Hlaváčová, Karolína Novotná1. místo
p. uč. Jaroslava Ledková
housle
Markéta Bečvářová3. místo
Barbora Hlaváčová3. místo
Anna Nebesová3. místo
p. uč. Milada Klátilová
viola
Jakub Tyle2. místo

Zobrazit seznam soutěží