Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Zlivská kytara 2016 – XX. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry

6. 5. 2016 (ZUŠ Zliv)

pan učitel Pavel Steffal
Tereza Rašková - kytara sólo1. místo
Hana Maňáková - kytara sólo1. místo
Hana Maňáková - zpěv za doprovodu kytary2. místo
pan učitel Dalibor Kovář
Jana Novotná - kytara sólo2. místo
Tereza Pilná - kytara sólo2. místo
pan učitel Josef Odradovec
Vojtěch Holub + Jiří Holub - komorní hra2. místo
Vojtěch Holub - kytara sólo3. místo

Zobrazit seznam soutěží