Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

  • dvouleté studium

V prvním roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
  • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

  • 1 hodina týdně hudební teorie
  • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
  • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Soutěže

Hong Kong – Čína 2015 / 2016 – 1. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže

Zlatá medaile
Barbora Voráčková, Jakub Štěpán
Stříbrná medaile
Kateřina Kučinová, Tereza Mužíková, Jana Kučerová, Matěj Droppa, Lucie Soukupová, Barbora Voráčková
Bronzová medaile
Nicole Müllerová, Marie Záluská
Čestné uznání
Anna Daňková, Lea Handrejchová, Michaela Vadroňová, Štěpán Hrdlička, Kateřina Malá, Adéla Lukášová

Zobrazit seznam soutěží