Profil pedagoga

Eva Rohanová

V šesti letech byla přijata do baletního učiliště Národního divadla. Byla obsazována do představení např. Louskáček, Ferda mravenec, Liška Bystrouška, Rigoletto. V deseti letech byla přijata na Státní konzervatoř v Praze - obor klasický tanec. Studium zakončila maturitou a absolutoriem na absolventském koncertu ve Státní opeře v baletu Napoli-Pas de six, v sextetu pro klavír a dechové nástroje B. Martinů a v baletu skladatele Pugniho – Markytánka. První angažmá bylo v tanečním seskupení Unia Nova, se kterým účinkovala na festivalu Tanec Praha ve švýcarském Bernu. Poté nastoupila do souboru Strauss Gala, kde tančí doposud. S tímto souborem procestovala nejen Evropu, ale i Izrael.