Přihláška k přijímacím a talentovým zkouškám
Hudební obor – přípravná hudební výchova

pro děti, které v roce 2020 dosáhnou 5ti let
pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou 6ti let

Forma výuky:

 • dvouleté studium

V prvním roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na orffovy nástroje)
 • 1 hodina týdně hlasová výchova a sborový zpěv

V druhém roce:

 • 1 hodina týdně hudební teorie
 • 1 hodina hlasová výchova a sborový zpěv
 • od 2. pololetí – přípravná hra na nástroj

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od 1. 9. 2020 přípravnou hudební výchovu v ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, vyplňte níže uvedené údaje. Budeme vás kontaktovat.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Kde je nás také vidět

Ukázka
 • VŠE České Budějovice – počítačová grafika, kresby a keramika
 • Hotel Biograf v Písku – obrázky
 • Pojišťovna Allianz – obrazy
 • Redakce Píseckých listů – výzdoba
 • Krajský úřad v Českých Budějovicích – keramika a obrazy
 • Domov mládeže SOU a učiliště – keramika a obrazy
 • Nemocnice Písek – obrázky
 • Sanatorium U Honzíčka – malby na stěně
 • Písek, Hradiště – Malba na fasádu domu
 • Sladovna Písek – sochy z porobetonu, obrázky