Hlavní menu (přeskočit)


Archiv aktualit

30. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 – ZUŠ od 2. 11. do 20. 11. 2020 pokračuje v distanční výuce. Nastane-li změna, budeme vás okamžitě informovat.

13. 10. 2020

Aktuální informace ke způsobu vzdělávání od středy 14.10. 2020.

S ohledem na epidemiologickou situaci rozhodla dne 12.10.2020 na svém mimořádném zasedání vláda ČR o dalších opatřeních týkajících se omezení provozu škol, které v rámci nouzového stavu nastanou od středy 14.10.2020.

S účinností od středy 14.10.2020 do pátku 30.10.2020 je škola uzavřena a výuka bude probíhat distančně.

Třídní učitelé vás a vaše děti budou kontaktovat, aby s vámi dojednali detaily distanční výuky.

9. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12 října do 25. října 2020 platí na celém území České republiky, že u základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky, tj. jeden učitel a jeden žák. To znamená, že kolektivní výuka – hudební nauka, sborový zpěv, orchestry, soubory, komorní hry, přípravná hudební výchova, čtyřruční hra bude probíhat distančním způsobem. Individuální výuka, kde je na hodině přítomen více jak jeden žák, bude probíhat i nadále prezenčně. Na organizaci studia, aby byl každý žák na hodině sám, se s vámi domluví váš učitel. Ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru bude výuka probíhat od pondělí 12. října distančně. Učitelé těchto oborů vás budou kontaktovat, aby se domluvili na organizaci distanční výuky. Současná situace mě jako ředitelku školy velice mrzí a doufám, že dodržováním všech opatření budeme moci co nejdříve prezenčně vyučovat všechny obory. Jindřiška Kudrlová – ředitelka školy.

2. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, podle nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 1. 10. 2020 bude výuka na naší škole od pondělí 5. 10. pokračovat ve stejném režimu, pouze s omezením výuky sólového a sborového zpěvu. Výuka zpěvu bude i nadále probíhat prezenčně ve škole, ovšem v jiné formě (zaměření na teorii, texty, poslechy, techniku, frázování..). Výuka na škole se řídí dle nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje a dle platného covidového semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud dojde k omezení výuky na naší škole, budeme vás o této změně informovat.

1. 9. 2020

Zahájení školního roku: 1.9. od 9.00-12 hod. 2. a 3.9. od 14.00-17.00 hod. 4.9. od 13.00-16.00 hod.

25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. – začíná výuka výtvarného a tanečního oboru (žáci přípravných ročníků a absolventi).

25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. – začíná výuka LDO

19. 5. 2020

ZUŠ O. Ševčíka v Písku vyhlašuje přijímací řízení pro hudební obor – přípravná hudební výchova – pro děti od 5ti a 6ti let.

6. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, chtěla bych vás informovat o provozu školy od 11. 5. 2020. 11. 5. začne individuální výuka hudebního oboru – pouze absolventi I. a II. stupně a žáci PHV, kteří navštěvují výuku na hudební nástroj. 18. 5. začne individuální výuka hudebního oboru ve všech ročnících I. a II. stupně bez komorní hry. 25. 5. začne výuka komorní hry, Parkánku a Struneček. Pěvecké sbory, hudební nauka, PHV teorie (přípravná hudební výuka), orchestr Rondo – výuka nebude probíhat do konce školního roku, a to z důvodu nemožnosti dodržení hygienických podmínek – výuka těchto předmětů bude i nadál ve stejném režimu. Z důvodu nemožnosti dodržení hygienických podmínek bude výuka výtvarného oboru, tanečního oboru a literárně-dramatického oboru pokračovat ve stávajícím režimu výuky. Jindřiška Kudrlová – ředitelka školy.

4. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci, na základě rozhodnutí vlády bude výuka na ZUŠ zahájena dne 11. května. Do této doby jsme neobdržely žádné hygienické pokyny pro ZUŠ od MŠMT ČR, které stanoví konkrétní podobu zahájení výuky na naší škole. Jakmile tyto materiály obdržíme, budeme vás informovat. Těšíme se na opětovné setkání!Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7