Hlavní menu (přeskočit)


Fotogalerie

3. 10. 2016 – Slavnostní otevření výstavní galerie a odborné učebny LDO

Zlivská kytara 2016

Jako každý rok, tak i letos se sešli ve Zlivi první květnový pátek mladí kytaristé z celého Jihočeského kraje na krajské soutěžní přehlídce “Zlivská kytara 2016“, tentokrát pod jubilejním pořadovým číslem XX. Letošního ročníku se zúčastnilo 165 soutěžících z 21 ZUŠ. O jejich výkonech rozhodovalo šest porot a soutěžilo se jako každý rok ve třech hlavních kategoriích, a to sólová kytara, komorní hra a zpěv s doprovodem kytary. Píseckou hudebku reprezentovalo pět kytaristů, a to Tereza Rašková a Hana Maňáková ze třídy p. učitele Pavla Steffala, dále Vojtěch Holub ze třídy p. učitele Josefa Odradovce a Jana Novotná s Terezou Pilnou ze třídy p. učitele Dalibora Kováře. Jsme rádi, že se naši žáci v kajské konkurenci dokázali prosadit, když v sólové hře Tereza Rašková a Hana Maňáková získaly 1. místa, Jana Novotná a Tereza Pilná 2. místa a Vojtěch Holub 3. místo. Tereza Rašková byla navíc nominována na koncert vítězů, na který každá z porot nominuje jednoho soutěžícího. Dále Hana Maňáková získala v kategorii kytara a zpěv 2. místo a Vojtěch Holub s Jiřím Holubem (kytara a flétna) získali v komorní hře 2. místo.

Absolventský koncert spojený se slavnostním předáváním absolventských listů – 12. 4. 2016

Medaile a ocenění pro mladé výtvarníky

Dne 4. 12. 2015 se v písecké koncertní síni Trojice konalo slavnostní předávání cen z mezinárodních výtvarných soutěží žákům ZUŠ za účasti významných osobností uměleckého i politického života. Přítomni byli zástupci Parlamentu ČR, Ministerstva školství a Jihočeského kraje. Oceněno bylo 52 žáků výtvarného oboru, kteří uspěli v mezinárodních soutěžích pořádaných Českou republikou, Polskem, Japonskem, Makedonií a Čínou. To, že se jedná o opravdu mimořádná ocenění, svědčí fakt, že naši žáci uspěli ve velké konkurenci dětí z celého světa. Soutěže byly obeslány desetitisíci výtvarných prací dětí z desítek zemí světa a žáci ZUŠ Otakara Ševčíka v této velké konkurenci uspěli. Slavnost zahájili koncertním vystoupením žáci hudebního oboru.

Vystoupení kytarového orchestru DOLCE CORDE na kytarovém festivalu – červen 2015

V měsíci červnu se v Českých Budějovicích konal již 9. ročník kytarového festivalu “Na dvanácti strunách“. Na tomto festivalu se od minulého ročníku představují školní kytarové orchestry, a na ten letošní byl přizván i náš orchestr Dolce Corde. Koncert proběhl v neděli 21. června v Křížových chodbách Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí a kromě našich žáků se představil kytarový kvartet Fórtet a kytarový orchestr ZUŠ Piaristické náměstí. Náš orchestr se prezentoval asi dvacetiminutovým blokem, ve kterém zaznělo sedm skladeb různých slohových období od renesance až po současnou moderní hudbu. Plný zvuk mnoha kytar byl umocňován nádhernou akustikou Křížových chodeb a celý koncert se stal jak pro diváky, tak i pro účinkující skvělým hudebním zážitkem.Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7