Hlavní menu (přeskočit)


Dramatika (herectví)

Přednes

 • technika mluveného projevu
 • teorie poezie
 • pochopení a porozumění poezie
 • vlastní interpretace textu
 • autorské psaní

Dramatická průprava

 • improvizace
 • dramatické hry pro objevení sólového projevu
 • rozvíjení fantazie, citlivosti

Práce v souboru

 • komunikační dramatické hry
 • cvičení na spolupráci
 • umění naslouchat
 • nastudování konkrétní divadelní hry
 • práce s loutkou, rekvizitou


Kontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7