Hlavní menu (přeskočit)


Projekt Šablony I

Šablony I – ZUŠ Písek

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora výuky s využitím moderních metod vzdělávání a díky využití inovativních metod výuky také posílení motivace žáků k umělecké tvorbě. Projekt se dále zaměří na podporu dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků formou seminářů, školení a dalších typů vzdělávacích aktivit a na rozvoj spolupráce pedagogů.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003208

Realizace projektu 1. 12. 2022 až 31. 12. 2024

Šablony I – ZUŠ PísekKontakty – podatelna

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
Nádražní 1032
397 01  Písek

Úřední hodiny: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
E-mailová adresa: famfulova@zuspisek.cz
Telefon: 382 214 875
ID datové schránky: tpqnsb7