Podmínky pro přijetí ke studiu

Do přípravného studia na základě prokázání předpokladů ke studiu.

Do 1. ročníku prvního stupně na základě talentové zkoušky.

Do 1. ročníku druhého stupně na základě talentové zkoušky (podmínkou je, aby žák navštěvovat studium na I. stupni ve studijním zaměření, na které se chce přihlásit).

Zkoušky probíhají v měsíci květnu a červnu.